Loading

Jak można inwestować w ropę

W pierwszej części artykułu związanej z inwestowaniem w ropę skupiliśmy się na czynnikach wpływających na różnice cen giełdowych. Zaprezentowaliśmy ponadto 4 podstawowe instrumenty związane z tego rodzaju inwestycjami. Dziś dokonamy charakterystyki poszczególnych instrumentów z uwzględnieniem ich słabych i mocnych stron. Ponadto odpowiemy na pytanie, gdzie szukać wiarygodnych informacji na temat spadku i wzrostu kursów oraz cen. Zapraszamy do drugiej części artykułu!

Akcje spółek wydobywczych

Na kurs akcji spółek wydobywczych wpływa nie tylko cena baryłki, ale także działania finansowe spółek oraz ewentualne pozyskiwanie nowych odwiertów. Alternatywa ta jest zarezerwowana dla przedsiębiorców posiadających dostęp do finansowych analiz – dla laików jest to mimo wszystko opcja nader ryzykowna. Przeszkody wynikające z tego rodzaju inwestycji uwarunkowane są ponadto aspektami prawnymi, które podatne są na dynamiczne zmiany. Sama kwestia uzyskania potencjalnych zezwoleń na nowe odwierty może przyczynić się do inwestycyjnych strat. Więcej można o tym przeczytać tu: https://comparic.pl/category/analizy/commodity/oil-commodity/.

akcje

Kontrakty terminowe

Kontrakty terminowe stanowią instrumenty pozwalające na zakup dużej ilości ropy po aktualnej cenie giełdowej. Tego typu kontrakty rozliczane są wyłącznie w gotówce – uzyskanie fizyczne ropy jest uniemożliwione w owej formie. Wadą tego typu operacji może okazać się próg minimalny, umożliwiający zakup. Ten zaczyna się od 1000 baryłek, a zatem zasobność portfela będzie mieć w tym przypadku znaczenie podstawowe. Co prawda mechanizm transakcji kontraktowych daje możliwość sporej stopy zwrotu, mimo to pozostaje alternatywą dla osób doświadczonych.

Exchange Traded Funds

ETF to podstawowe instrumenty odzwierciedlające kursy indeksów giełdowych. Te z kolei uzależnione są od wszelkich spółek wchodzących w skład danego obszaru inwestycyjnego. Doskonałym przykładem owej formuły jest indeks WIG-PALIWA – dostępny na rodzimej giełdzie. Mechanizm ten sprawia, że w zależności od kondycji giełdowej część spółek notuje straty, a część zyski. Zmiany w kursach są nader dynamiczne, zaś eksperci podkreślają, że tego typu rozwiązanie dotyczy tzw. inwestycji energetycznych – krótkich. W przypadku tych długoterminowych kurs pozostaje stabilny.

Certyfikaty

Certyfikaty są papierami wartościowymi emitowanymi przez zamknięte fundusze inwestycyjne. W praktyce są najprostszym sposobem na realizowanie inwestycji w paliwa. Akcje wystawiane są na okaziciela, zaś ich zakupu dokonujemy w standardowym biurze maklerskim z prowizją na poziomie 0.38%. Warto podkreślić, że fundusz definiuje metodę inwestycji kapitału pozyskanego z certyfikatów w prospekcie związanym z daną grupą papierów wartościowych. To niewątpliwa zaleta i ogromne uproszczenie zwłaszcza dla inwestorów początkujących.
Gdzie szukać informacji o spadkach i wzrostach?
Istnieje wiele serwisów internetowych prognozujących potencjalne zmiany kursów. Warto je traktować w gwoli porównania – analizując poszczególne prognozy. W ten sposób określamy potencjalne ryzyko. Warto ponadto śledzić blogi importerów krajowych. Wiele opinii eksperckich na nich zawartych przyczynia się do zmniejszenia poziomu inwestycyjnego ryzyka.